donderdag 7 maart 2013

De voorspellingen van economen

De economische wetenschap is maar een zeer beperkte wetenschap. Er is door generaties theoretici een enorm ingewikkeld theoretisch bouwwerk opgezet dat wij docenten aan diverse jonge generaties economen doorgeven zonder erbij te zeggen dat je niet moet denken dat je er mee kunt voorspellen. Voorspellen met economische modellen is een activiteit die niets anders weergeeft dan het model waarmee voorspeld wordt. Een economisch model bestaat uit een stel wiskundige vergelijkingen die relaties beschrijven tussen ‘variabelen’, zoals inflatie, werkloosheid, loonkosten, exporten en importen, enzovoorts. Om er mee te kunnen voorspellen moeten die relaties numeriek worden ingevuld. Zo zou bijvoorbeeld uit een wiskundige vergelijking kunnen volgen dat als de loonkosten toenemen met 2% de werkloosheid met 1% toeneemt. Dat invullen met numerieke waarden gebeurt door naar het verleden te kijken. Als in het verleden een toename van de loonkosten met 2% tot een hogere werkloosheid van 1% heeft geleid (even aannemende dat er verder niets is veranderd), dan kun je dat in het model ‘invullen’ en daarmee voorspellen. Het voorspellen met economische modellen is dus niets anders dan het doortrekken van de gebeurtenissen uit het verleden naar de toekomst. Hier gaat het fout: in de toekomst gebeurt er altijd iets anders dan in het verleden. Soms verandert er maar een klein beetje, maar soms verandert er heel veel. Zoals bij de kredietcrisis: er veranderde zoveel dat de gangbare economische modellen de prullenbak in konden. Dit was meer dan 60 jaar geleden al de kritiek van Keynes op Tinbergen. De (economische) wereld is niet homogeen en dus heb je niks aan modellen waarin je getallen hebt ingevuld voor economische variabelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten