vrijdag 22 maart 2013

Dient het CPB dan wel ergens voor?

Hoeft niet weg
Na al deze negatieve berichten over het CPB, is dan natuurlijk de vraag: waarom heffen we het niet op? Maar dit is toch te snel, het werk van het CPB dat we in de vorige blogs gezien hebben, is het werk waarmee het CPB vooral zichzelf geen dienst bewijst. Voorspellingen over een hele lange termijn waarbij beleidsbeslissingen worden ‘doorgerekend’, leiden tot resultaten die iedereen met een beetje gezond verstand kan aanvechten. Het moet vanzelfsprekend zijn dat het onmogelijk is te voorspellen wat de gevolgen over 20 jaar zullen zijn van welke maatregel dan ook. Economie is niet de wetenschap van voorspellingen, maar een wetenschap die de afruil in keuzegedrag zichtbaar maakt: als je één ding doet moet je het andere laten. Beleidsmakers willen dat nog wel eens vergeten. Het CPB vergeet dat niet en hierin zit dan onder meer een van de sterke punten van het CPB. Een voorbeeldje. Een aantal jaren geleden stelde de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman voor om het peil van het IJsselmeer te verhogen met anderhalve meter om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het IJsselmeer moet een grotere buffer worden voor de zoetwatervoorziening in Nederland, maar verhoging van het waterpeil heeft enorme gevolgen voor de omringende dijken, dorpen en wegen. Je kunt ook iets anders doen, namelijk andere plekken als zoetwaterbuffer laten fungeren en overtollig water afvoeren via extra pompen op de Afsluitdijk. Dit is goedkoper, zo heeft het CPB uitgerekend dan het plan van de commissie Veerman. Een ander voorbeeldje. Je kunt medisch specialisten een vast inkomen geven, zoals heel veel Nederlanders dat krijgen. Specialisten zelf zijn daar heel vaak tegen omdat dan hun motivatie om meer dan 40 uur te werken (en zo de wachtlijsten weg te werken) afneemt: zij hebben liever ‘stukloon’, betaling per behandeling. Hier is dus een afruil, maar vorig jaar heeft het CPB laten zien dat er nog een andere afruil is. Als specialisten volgens het stukloon betaald worden, zullen zij bij een zelfde ziektebeeld van een patiënt meer verrichtingen uitvoeren dan als ze een vast salaris krijgen. Of de specialisten met een vast salaris doen te weing, of de specialisten met stukloon doen te veel. Dat laatste weet het CPB nog niet, maar wij hebben wel een vermoeden. Het CPB dient heus wel ergens voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten