dinsdag 19 maart 2013

Eigenlijk bepaalt het CPB ook de politieke programma’s

In Nederland worden dus de programma’s van politieke partijen door het CPB ‘doorgerekend’. De lijsttrekkers geloven kennelijk in de CPB-modellen, want er is nog geen politicus die het model dat gebruikt wordt bij de doorrekening aan de orde heeft gesteld. Het CPB kan dit bovendien allemaal doen zonder ooit de kritiek te krijgen dat de ‘voorspellingen’ niet kloppen. Niemand is, zeg vier jaar later, er in geïnteresseerd of de voorspelde effecten werkelijk zijn opgetreden. Nog belangrijker is dat het ook onmogelijk is om de effecten van de beleidsvoorstellen die uit de doorrekeningen volgen, later te vergelijken met de feitelijke effecten. De beleidsvoorstellen die in de politieke programma’s stonden worden namelijk nooit ingevoerd. Zelfs als een politieke partij in het kabinet mag aansluiten, zijn er altijd amendementen op de beleidsvoorstellen, want er moeten compromissen met andere coalitiepartners gemaakt worden. Sommige voorstellen worden zelfs helemaal niet ingevoerd. Kortom, zelfs als het CPB-model dat gebruikt wordt bij de doorrekening helemaal ‘waar’ zou zijn (en dat ligt al niet voor de hand), kan de doorrekening nooit met de werkelijkheid worden vergeleken. Politieke partijen echter beginnen langzamerhand door te krijgen welke maatregelen het ‘goed doen’ in het CPB model en omdat zij graag een mooi rapportcijfer van het CPB willen krijgen, gaan ze juist het soort maatregelen voorstellen dat het goed in de CPB-modellen. Verkiezingsprogramma’s worden zo steeds meer een afspiegeling van het model dat het CPB gebruikt bij de doorrekening van de programma’s. Als je het zo bekijkt, bepaalt het CPB dus de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten