donderdag 14 maart 2013

En als het CPB het mis heeft over de AOW-leeftijd?

Het CPB had berekend dat door een verhoging van de AOW-leeftijd meer ouderen zouden werken. Die extra ouderen zouden aan de slag komen doordat de markt zijn werk zou doen. Lonen voor ouderen gaan dalen en werkgevers zouden hen in dienst nemen of houden. Maar hoe wist het CPB dat zo zeker? Waarom zouden werkgevers die ouderen in dienst nemen of houden? Werkgevers beschouwen ouderen vaak als een verliespost in hun bedrijf. Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, wordt die verliespost hoger en werkgevers kunnen er dan voor kiezen ouderen eerder te ontslaan, zelfs als hun loon daalt. Dat geldt nu (2013), maar misschien ook in 2030. De overheid krijgt dan niet 2 miljard euro extra aan belastingen zoals het CPB berekende. Integendeel: de werkloosheid onder ouderen zal toenemen. In plaats van 2 miljard euro plus ontstaat er dan 1 miljard euro min. Als (jongere) werknemers via hun vakbonden dan ook nog een aanvulling wensen op de verloren gegane pensioenen, zullen pensioenpremies moeten stijgen waardoor de overheid nog minder inkomstenbelasting binnen haalt. Door al deze ‘nieuwe’ minnen op te tellen kwam ik er op uit dat de overheid twee miljard euro duurder uit zou komen in 2030 door een hogere AOW-leeftijd. Mijn berekening werd niet serieus genomen. Natuurlijk niet, ik ben een orakel zonder model en het CPB is een orakel met diverse modellen die allemaal serieus genomen worden door de politiek. De berekeningen van het CPB werden als zoete koek geslikt door het merendeel van de politici en dus werd de AOW-leeftijd verhoogd. Niet pas in 2030 zoals eerst de bedoeling was, maar nu al. Is er een positief effect? Voorlopig is de werkloosheid onder ouderen flink aan het toenemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten