dinsdag 5 maart 2013

Jan Tinbergen: naast held ook schurk?

Dankzij het boekje ‘Econometrie’ van Jan Tinbergen ben ik na een paar jaar overgestapt van de studie economie naar de studie econometrie aan de VU. Het was een van de beste beslissingen in mijn leven. Ik moest, met mijn alfaprofiel, toen ook wiskundecolleges’s volgen. Het was een verademing. Geen oppervlakkig gepraat meer, maar er werden ‘echte’ stellingen bewijzen. Sommige dingen bleken echt waar te zijn. De stelling van L’Hopital, bijvoorbeeld. De hoogleraren aan de economische faculteit van de VU gaven mij nooit het idee dat er iets ‘waar’ was in de economische wetenschap. Nu 40 jaar later weet ik dat het onderwijs aan de economische faculteit indertijd slecht was mede omdat econometrie bestond en dat Tinbergen daarvoor verantwoordelijk was. Dat zat zo. Tinbergen was een van de drijvende krachten achter de oprichting van een aparte studierichting econometrie, eerst in de jaren 50 in Rotterdam, maar later ook aan andere universiteiten. Omdat economie en econometrie gescheiden waren, werd er bij de economische faculteiten te weinig econometrie gedoceerd en bij de opleidingen in de econometrie juist weer te weinig economie. Jarenlang zijn er economen opgeleid die niet exact konden denken en econometristen die niet economisch konden denken. De econometrie die Tinbergen propageerde heeft in Nederland nog een ander negatief effect gehad. Dankzij zijn invloed is er tot op de dag van vandaag een overdreven vertrouwen in economische modellen. Zelfs politici durven alleen maar in hun ideeën te geloven als die zijn ‘doorgerekend’ door een economisch model. Dat economisch model moet dan wel gemaakt zijn door het Centraal PlanBureau (CPB) waar ook al weer Jan Tinbergen achter zat. Hij had het in 1945 opgericht, toen Keynes zijn banvloek over modellen al had uitgesproken. Maar daarover later meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten