dinsdag 9 april 2013

Jan Tinbergen versus John Maynard Keynes

Jan Tinbergen
John Maynard Keynes zette zijn bezwaren tegen het empirische werk van Jan Tinbergen in The Economic Journal van september 1939 uiteen. Tinbergen antwoordde in hetzelfde blad in maart 1940 vlak voor de Tweede wereldoorlog zou uitbreken, die het contact voorlopig onmogelijk maakte. Keynes vond dat de door Tinbergen geschatte economische relaties alleen maar geldig konden zijn voor de plaats en de tijd waarover waarnemingen beschikbaar zijn; het was niet mogelijk de resultaten te generaliseren naar andere plaatsen of een andere tijd. Wat Tinbergen dus deed, volgens Keynes, was een lijn trekken door de waarnemingen die hij had. Die lijn past niet noodzakelijk door waarnemingen die hij op andere plaatsen zou kunnen vinden (maar niet gevonden heeft) of door waarnemingen over gebeurtenissen die nog moeten komen (en die Tinbergen dus nog niet gevonden kon hebben). Een wankelmoedige geest zou direct met zijn werk gestopt zijn na zo’n harde uithaal van een van de grootste economen aller tijden, maar Tinbergen niet. Hij ging door en na het overlijden van Keynes in 1946 heeft hij geen fundamentele kritiek meer gehad op zijn econometrische werk. Integendeel, hem viel in 1969 de eer te beurt om samen met Ragnar Frisch als eersten de Nobelprijs in de economie te ontvangen. Wat was in 1940 de reactie van Tinbergen op de kritiek van Keynes. Ik citeer (in mijn vertaling en mijn cursivering): “als er geen reden is om aan te nemen dat de wetten waar de reacties van individuen en bedrijven in het verleden aan voldeden, in de nabije toekomst zullen zijn veranderd, dan kunnen die reacties worden gebruikt om conclusies te trekken over de nabije toekomst.” Let op het gebruik van het woord wetten. Waarschijnlijk dacht Tinbergen echt dat de relaties die hij numeriek had ingevuld een soort universele wetmatigheden beschreven. Daarmee ontkende hij eenvoudigweg de bezwaren die Keynes aanvoerde. Geen slechte tactiek bij nader inzien, want anders had hij de Nobelprijs nooit gehad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten