woensdag 3 april 2013

John Maynard Keynes over Jan Tinbergen

De Nederlandse econoom Jan Tinbergen was één van de eersten die statistische methoden gebruikte om macro-economische relaties van ‘getallen te voorzien’. Hij deed dat in de jaren 30 in opdracht van de toenmalige League of Nations. Naar aanleiding van de publicatie van dit werk ontstond er in 1939 een beroemde discussie tussen John Maynard Keynes (1883-1946) en Jan Tinbergen. Keynes keurde de pogingen om economische relaties statistisch te toetsen sterk af en in The Economic Journal van september 1939 zette hij zijn bezwaren uiteen. Hij zag de economische wetenschap als een vorm van logica. Zodra men feitelijke getallen gaat invullen voor variabele functies verliest een model volgens Keynes zijn algemeenheid. Een goed econoom is volgens Keynes iemand die in staat is logisch juiste conclusies te trekken uit een model dat de huidige wereld het beste beschrijft. Tinbergen echter correleerde een economisch fenomeen dat hij wil verklaren, bijvoorbeeld de stand van de conjunctuurcyclus, met een aantal variabelen die hem door de theorie of door andere economen zijn gesuggereerd. Volgens Keynes was het niet zeker dat de ‘verklarende variabelen’ onafhankelijk van elkaar zijn en het is ook niet zeker dat zij een volledige beschrijving geven van de oorzaken van de stand van de conjunctuurcyclus. Misschien dat de variabelen die worden meegenomen een plaats- en tijdgebonden statistische beschrijving van de conjunctuurcyclus kan geven, maar een verklaring of een voorspelling levert dit niet op. In de toekomst kan die relatie immers helemaal anders zijn. Dan zijn er ook nog omgevings-variabelen, die niet zijn inbegrepen in de analyse. Die kunnen in de loop der tijd veranderen en daardoor een niet waargenomen effect op de conjunctuurcyclus uitoefenen. Tinbergen was niet erg onder de indruk van de kritiek van de meester, zoals we nog zullen zien. Hij ging door met zijn regressies, hele generaties economen met zich meetrekkend die tot op de dag van vandaag in de voetsporen van Tinbergen treden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten