vrijdag 30 augustus 2013

Albert Jolink: Samuelson versus Taleb is niet Keynes versus Tinbergen

Albert Jolink is een econoom die ook wel eens over de beroemde discussie van Keynes versus Tinbergen heeft geschreven. Toen ik dan ook in het economenblad ESB een deel van die discussie verwerkte en vergeleek met de Samuelson versus Taleb discussie (die geen discussie was, want bij mijn weten heeft Samuelson bij leven niet gereageerd op de aanval van Taleb), stuurde hij mij en het tijdschrift ESB een reactie. Daarin stond: “dat de verwijzingen naar Tinbergen (…) overbodig zijn omdat het onderwerp over Samuelson vis-à-vis Taleb gaat, over een onderwerp (fat tails) waar Keynes noch Tinbergen veel woorden aan vuil hebben gemaakt. Graag verwijs ik naar een jeugdzonde van mij uit 2000 (!): In Search of Verae Causae: The Keynes-Tinbergen Debate Revisited voor een verdere uitleg.” Dit was overigens het meest aardige deel van de reactie, maar we gaan niet mokken. Wat Jolink hier beweert is dat Keynes nauwelijks een idee over fat tails had en dat dus de discussie Keynes-Tinbergen niets te maken had met de Taleb-Samuelson discussie. De discussie over de fat tails is in feite een discussie over de residuen van regressievergelijkingen. De standaardvergelijking over de residuen is dat ze normaal verdeeld zijn rond nul. Oftewel, residuen, of hun theoretische evenbeeld: de storingstermen, zullen meestal in de buurt van nul liggen, dus klein zijn. We zouden ook kunnen zeggen: alle residuen zijn witte zwanen. Het is een langlopende traditie onder econometristen om, als een residu in een bepaald jaar groot blijkt te zijn, te kijken of er niet iets bijzonders aan de hand was in dat jaar. Dat zou een staking kunnen zijn, of een nieuwe belasting die een grote invloed op het gedrag heeft gehad. Geen toevallig gekozen voorbeelden. Zij zijn van Tinbergen in zijn antwoord van 1940 op Keynes. Hier blijkt uit dat Tinbergen inderdaad geen benul had van 'fat tails' oftewel zwarte zwanen, maar Keynes had dat wel. Hoe dat zit, dat zien we een volgende keer. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten