dinsdag 3 september 2013

Albert Jolink II: Wat wisten Keynes en Tinbergen van zwarte zwanen?

Albert Jolink schreef mij belerend (zie hier) dat Keynes noch Tinbergen veel woorden hebben besteed aan ‘fat tails’, oftewel zwarte zwanen in statistische analyses. Hij verwees mij naar een artikel van hemzelf uit 2000 over het Keynes-Tinbergen debat voor een verdere uitleg. Dat artikel heb ik inmiddels gelezen. Een van Jolink’s hoofdpunten is dat het debat weliswaar ook wel ging over de vraag of statistisch onderzoek tot economisch-theoretische kennis kon leiden, maar de kernvraag was of investeringen nu wel of niet door de rente werden beïnvloed. Keynes maakte daar “ruzie over”, aldus Jolink, waarschijnlijk omdat Tinbergen allemaal vraagtekens zette bij de theorie die hij, Keynes, zelf bedacht had. Tsja, was Keynes zo kinderachtig dat hij via de bewering dat statistiek geen kennis van economisch causale relaties kon opleveren, zijn theorie wilde redden? Nee toch? Ik hou het er op dat Keynes echt niet in het gebruik van statistiek in de economie geloofde omdat statistische relaties niet voldoende stabiel zijn om betrouwbare resultaten op te leveren. Oftewel, de bewering van Keynes was dat de residuen (of storingstermen) niet normaal verdeeld zijn met een gemiddelde waarde van nul. Als dat zo is, zijn statistische schattingen van economische verbanden misleidend. Precies hetzelfde punt waar Taleb een heel boek (de zwarte zwaan) over geschreven heeft. Hoe weet ik dat Keynes er zo over dacht, terwijl hij er, volgens Albert Jolink nauwelijks woorden aan besteed heeft? Keren we dan maar weer terug naar het Tinbergen-Keynes debat eind jaren 30. Tinbergen liet zich in dat debat ontvallen dat de residuen van een regressievergelijking, dat wil zeggen het deel van de verklaring dat volledig door toevalsfactoren zou moeten worden bepaald, misschien toch wel alsnog verklaard zou kunnen worden. Bijvoorbeeld door een staking, of een verandering van belastingen. Dit zal met name het geval zijn bij exceptionele grote residuen. Taleb zou dan zeggen: we hebben een zwarte zwaan. De econometrist zegt: we hebben een uitbijter. Keynes vond dit laatste een inconsistente interpretatie van het gebruik van statistiek, zoals we in het volgende blog zullen zien.

1 opmerking: