donderdag 10 oktober 2013

Hoe economen redeneren IIIa: waarom vrij verkeer (in de EU) zo goed voor ons is

Het mooie van de economische wetenschap is dat je er alles wat je maar wilt mee kunt bewijzen, in theorie. En empirisch geldt dat in feite ook, zoals we al diverse malen op dit blog hebben gezien. Economie is een vorm van toegepaste logica. Je begint met een aantal aannames (bijvoorbeeld: werkenden zijn mobiel over de grenzen heen, er zijn geen migratiekosten, werkenden willen hun inkomen maximaliseren), je gaat redeneren volgens de wetten der logica (het gebruik van wiskunde wordt hierbij aanbevolen) en je komt tot een resultaat. Laten we eens het vrij verkeer van werknemers in de EU als voorbeeld nemen. Vrij verkeer is een van de grondbeginselen waarop de EU is gebaseerd omdat het goed voor ons allemaal is. De redenering is simpel. We beginnen met een constatering, namelijk dat de (marginale) productiviteit van werknemers in verschillende lidstaten ongelijk is. In West Europa is die veel hoger dan in Oost Europa. Dat kan aan een heleboel zaken liggen: in West Europa wordt een geavanceerder techniek toegepast dan in Oost Europa; er is meer vraag naar werkenden in West Europa dan in Oost Europa; in West Europa willen mensen niet zo graag werken (minder arbeidsaanbod), enzovoorts. Hoe dan ook, het gevolg van al die oorzaken te zamen is dat in West Europa de lonen hoger liggen dan in Oost Europa. Tot vroeg in deze eeuw had dat geen enkele consequentie, want de Oost Europese landen waren geen lid van de EU en dus konden Poolse werknemers niet makkelijk in West Europa werk gaan zoeken. Dat veranderde toen Oost Europese landen, met Polen voorop, lid werden van de EU. Op grond van het beginsel van vrij verkeer van werknemers mochten  Poolse burgers in West Europa werk gaan zoeken en dat deden ze. Veel politici en ook economen hadden dat tien jaar geleden niet verwacht en eigenlijk ook niet gehoopt. Vreemd eigenlijk, want volgens de standaardredenering zou dat wel goed voor ons (ons West Europeanen) zijn. Waarom? Lees dat de volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten