donderdag 14 november 2013

Hoe Alfred Kleinknecht redeneert: waarom loonmatiging slecht voor ons is

In Nederland is loonmatiging decennialang als een soort hogere deugd beschouwd, waar je de hemel op aarde voor terug krijgt. Er waren economen die dat niet geloofden. Daaronder orthodoxe, maar ook minder orthodoxe economen. Een van de meest prominente van die laatste groep is Alfred Kleinknecht die onlangs afscheid nam als hoogleraar economie in Delft. Bij nader inzien past zijn redenering toch wel redelijk in de ‘mainstream’ benadering van economen. Hij zegt namelijk precies hetzelfde als wat het CPB altijd zei, maar verbindt daar een andere conclusie aan. Als je lonen matigt, zo zegt hij, zullen ondernemers niet investeren in efficiĆ«ntere machines (zie ook CPB) en zal de werkloosheid dus minder toenemen. Toch is dat slecht nieuws, want doordat dankzij loonmatiging werkgevers weinig behoefte hebben nieuwe technieken in te voeren, blijft de productiviteitsstijging in Nederland achter bij die in landen waar de lonen niet (of minder) worden gematigd. Het buitenland wordt dan juist goedkoper ten opzichte van Nederland doordat daar wel arbeidsbesparende technieken worden ingevoerd. Maar als de Nederlandse ondernemers nu eens toch gewoon inzetten op innovatie met hun goedkope werknemers, waarom zou dat niet lukken? Hier doet Kleinknecht een beroep op een variant van de theorie van het efficiĆ«nte loon. Werkgevers die op het loon van hun werknemers beknibbelen zullen daar een gebrek aan loyaliteit van hun werknemers voor terugkrijgen. Werknemers die worden afgeknepen zullen op zoek gaan naar betere banen en een andere werkgever uitkiezen zodra een mogelijkheid zich voordoet. Dat is niet erg bevorderlijk voor innovatie. Voor innovatie heb je loyale werknemers nodig die niet bij het minste of geringste op de loop gaan en de nieuwe uitvindingen meenemen naar de concurrent. Voor werkgevers, met andere woorden, is het onder een regime van loonmatiging niet lonend om te innoveren. Kortom, loonmatiging is hoe dan ook slecht voor de productiviteit. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten