maandag 18 november 2013

Hoe Arnoud Boot redeneert: waarom loonmatiging slecht/goed voor ons is

Loonmatiging is al zeker veertig jaar een heilige koe in de Nederlandse politiek, sinds het CPB modellen heeft waarin als de lonen stijgen ondernemers hun oudere machines eerder afschrijven en dus de werkloosheid toe- en de welvaart afneemt. Dat is juist goed voor de welvaart, betoogt Alfred Kleinknecht al jaren, want als de ondernemers eerder gaan innoveren, kunnen we hetzelfde werk met minder inspanning doen, of meer werk afleveren met dezelfde inspanning. Kijk naar de VS, aldus nog steeds Kleinknecht. Daar innoveren ze minder, werken ze harder, maar zijn de inkomens per uur lager dan in Europa. Nederland is min of meer de VS van Europa: er is hier door een jarenlange loonmatiging minder geïnnoveerd en moeten we dus harder werken dan onze buren. Ruim een week geleden sprak Arnoud Boot zich ook uit tegen loonmatiging. Boot is hoogleraar economie in Amsterdam en aanwezig in diverse prestigieuze adviesraden (WRR, DNB, SER). Dus als hij dit zegt, dan zal dat wel het einde van de loonmatigingsmythe in Nederland inluiden. Dat bleek overigens wel weer mee (of tegen) te vallen, want werkgeversorganisaties spraken zich direct uit voor een voortgaan op de weg der loonmatiging Zijn argument was overigens gebaseerd op ouderwetse Keynesiaanse mechanismen: hogere lonen leiden tot meer bestedingen en kunnen dus het einde van de crisis inluiden. Bovendien mogen de lonen alleen stijgen in sectoren met een hoge productiviteit. Sectoren met een lage productiviteit moeten lage lonen blijven betalen. Volgens Kleinknecht is dat dus het paard achter de wagen spannen. De productiviteit is immers laag in sommige sectoren omdat de lonen er laag zijn. Dus, als je daar de lonen laag houdt, doet dat de productiviteit geen goed. Als je de lonen in sectoren met hoge productiviteit verhoogt, zal de productiviteit daar nog meer toenemen. Dan krijgen we een economie met een sector voor de briljante hoog-productieve werknemers en een sector voor de kneusjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten