dinsdag 5 november 2013

Hoe economen redeneren: verhoog de belastingtarieven

In een wereld zonder grenzen wil iedere overheid de meest productieve mensen en bedrijven binnen zijn grenzen hebben. Laten we ons even beperken tot bedrijven: hoe krijgt een overheid die bedrijven binnen? Dat kan op vele manieren, maar een voor de hand liggende methode is door de belastingtarieven zo laag mogelijk te houden. Ierland, bijvoorbeeld, heeft al decennia lang, lage tarieven voor de vennootschapsbelasting (VpB) en heeft, inderdaad, ook heel veel buitenlandse bedrijven mogen verwelkomen. Binnen de EU hebben alle landen de afgelopen 25 jaar de VpB-tarieven flink verlaagd. Economen noemen dit belastingconcurrentie en hoewel economen concurrentie meestal verwelkomen, doemt er hier een probleem op. Als alle landen hun VpB-tarieven met ongeveer eenzelfde percentage verlagen, worden alle landen evenveel aantrekkelijker. Met andere woorden, geen enkel land wordt dan aantrekkelijker, want aantrekkelijkheid is ook hier een relatief begrip. De tarieven zijn inmiddels wel in alle landen lager en de overheden kunnen minder publieke diensten aanbieden dan voorheen. Stel nu eens dat alle overheden met de (te) lage VpB-tarieven bij elkaar gaan zitten en besluiten dat ze allemaal hun VpB-tarieven met eenzelfde percentage verhogen. Zij zullen daar geen enkel bedrijf door verliezen, want de relatieve aantrekkelijkheid van de landen blijft immers nog steeds gelijk. De overheden kunnen echter daarna wel meer publieke diensten aanbieden en dat verhoogt de welvaart. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat als overheden met elkaar concurreren om de beste bedrijven binnen hun grenzen te halen, dit zal leiden tot welvaartsverlies vergeleken met een situatie waarin zij met elkaar afspraken maken over de belastingtarieven. In de EU zouden de overheden die afspraken ook moeten maken (maar dat doen ze niet) of de Europese Commissie zou de VpB-tarieven kunnen bepalen (maar dat doet de EC niet). Omdat dit niet gebeurt, leidt belastingconcurrentie in de EU tot een lagere welvaart dan zou kunnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten