donderdag 24 april 2014

Akrima Kourtit en Peter Nijkamp: de statistiek van creatieve kampioenen (beoordeling, slot)

We zagen al dat er een endogeniteitsprobleem (ofte wel een kip-ei probleem is) is bij de statistische toetsing van het model van K&N. Helaas, zijn er nog veel meer problemen die samengaan met statistische toetsing. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met hoe de gegevens eruit zien. Als je gegevens hebt met een vijfpuntsschaal, zoals dat het geval is bij K&N, moet je die anders behandelen dan gegevens die in beginsel alle waarden kunnen aannemen. Bovendien moeten de gegevens over de prestaties, zoals dat heet, een ‘normale’ verdeling hebben. Dat wil zeggen dat er ten opzichte van het gemiddelde ongeveer evenveel plussen als minnen moeten zijn. Ook moet bijvoorbeeld het aantal waarnemingen groot genoeg zijn. Aan deze twee voorwaarden lijkt zeker niet voldaan te zijn, maar we horen er vrijwel niets over. Wel wordt vermeld dat de acht verklarende ‘kapitaalvariabelen’ gecombineerd worden tot drie variabelen. Daarna krijgen we als resultaat te zien dat er een positieve relatie is tussen de mate waarin men strategische analyses toepast en het bedrijfsresultaat. Het toepassen van een strategische analyse is typisch een lange-termijn verschijnsel: een bedrijf wil iets bereiken en zal daar de tijd voor (moeten) nemen. Misschien dat na een aantal jaren het (of een) doel bereikt wordt. Je zou dus moeten weten hoe de prestaties van een bedrijf zich in de loop der tijd ontwikkelen. K&N hebben echter alleen gegevens over een bepaald jaar. In dat jaar zijn misschien sommige bedrijven net begonnen, andere bedrijven zijn al dan niet op weg naar de top, en weer andere bedrijven zijn aan de top, of staan wellicht op het punt failliet te gaan. De waarnemingen waarover de auteurs beschikken kunnen dus betrekking hebben op verschillende stadia in de ontwikkeling van bedrijven. In hoeverre dat het geval is weet de lezer niet, want het wordt hem/haar niet verteld. K&N gooien echter wel alle bedrijven op één hoop, daarmee suggererend dat ze vergelijkbaar zijn, dat wil zeggen dat alle bedrijven zich in hetzelfde stadium van hun ontwikkeling bevinden. Het zou kunnen, maar het zou wel zeer toevallig zijn. Kortom, ik zou een heel groot kruis zetten door figuur 8 uit het artikel (zie plaatje) dat de basisresultaten van K&N samenvat (zie ook hier voor een eindoordeel). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten