donderdag 24 april 2014

Akrima Kourtit en Peter Nijkamp: over creatieve kampioenen (beoordeling II)

De meting van een van hun kernvariabelen, namelijk de strategieformulering, kan niet als een onafhankelijke meting van de prestaties van het bedrijf beschouwd worden, zo zagen wij. Dan kan die variabele ook niet als een verklaring voor de prestaties van het bedrijf worden gebruikt, want dan kom je in een kip-ei probleem terecht. K&N doen dat toch. Hoe zit het dan met de andere variabelen, met name de input- en de outputvariabelen, hoe worden die gemeten? De lezer komt het niet te weten. Er wordt wel een hele opsomming gegeven van variabelen die bepalend zijn voor de prestaties van het bedrijf, maar of die variabelen op een of andere manier gemeten kunnen worden, weten we niet. Er wordt ook geen enkele informatie gegeven over eventuele metingen. We moeten maar aannemen dat de auteurs werkelijk iets gemeten hebben, maar controleren kan de lezer dat niet. Er wordt niet eens een tabel getoond met wat gemiddelde waarden van de relevante variabelen. 
Met de gegevens over inputs en outputs (waar de lezer dus niets van weet) wordt dan de efficiĆ«ntie van bedrijven gemeten, met behulp van de zogenaamde Data Envelopment Analysis (DEA). DEA komt er op neer dat je nagaat wie het meeste produceert bij bepaalde combinaties van inputs. Je krijgt dan zoiets als in het plaatje. De bedrijven A, B, C en D maken het beste gebruik van hun inputs. Deze methode kan alleen toegepast worden onder bepaalde restrictieve voorwaarden: de bedrijven moeten voldoende homogeen zijn (op elkaar lijken), ze moeten dezelfde soort inputs gebruiken en dezelfde soort outputs afleveren. Bovendien, daar hier sprake is van meerdere inputs en outputs, gaat het om combinaties van inputs en outputs. Op een of andere manier zijn er gewichten nodig om inputs en outputs te kunnen optellen. Om die gewichten te bepalen moeten aannames gemaakt worden over de vorm van het productieproces. Daar is misschien wel uit te komen, maar K&N melden helemaal niets over al deze aannames. Zij doen net alsof er geen vuiltje aan de lucht is en DEA zo maar kan worden toegepast. Voor de lezer is dat zeer onbevredigend. De lezer weet niets van de data die worden gebruikt en weet ook niet welke aannames K&N maken bij het toepassen van DEA. We moeten maar aannemen dat de gevonden resultaten ergens op gebaseerd zijn. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten