zondag 22 juni 2014

Akrima Kourtit en Peter Nijkamp: over allochtone ondernemers (samenvatting)

Kourtit en Nijkamp hebben, zo zagen we eerder, een grote belangstelling voor migratie. Zij zien migratie als een positief verschijnsel. Het ligt daarom voor de hand dat ze ook vinden dat allochtone ondernemers een positieve bijdrage leveren aan de economie. De titel van het hier te bespreken artikel suggereert dit inderdaad. Allochtone ondernemers blijken, volgens de auteurs in hun inleiding, over uitstekende ondernemersvaardigheden te beschikken en zijn daarom verantwoordelijk voor een bloeiende MKB-sector in vele steden (p.377). Iets verderop (p. 379) schrijven de auteurs dat creatief ondernemerschap onder migranten een van de meest uitdagende en snelst stijgende sectoren onder migranten is en dat dit bijdraagt aan culturele integratie en diversiteit onder ondernemers in moderne steden. Het gaat hier vooral om de jongere generatie die “meer open is en op zoek naar nieuwe kansen buiten de traditionele sectoren” (t.a.p., p. 382). Dit zijn zware claims, hoe worden die waar gemaakt? Door een vragenlijst af te nemen van een “tamelijk representatieve” steekproef  van 24 ondernemers van Marokkaanse origine (p. 384) werkzaam in de professionele dienstverlening (zoals ICT en consultancy). Van deze 24 ondernemers wordt vervolgens getoond wat zij geantwoord hebben op de verschillende vragen. Zo boekt 2/3 van de ondernemers winst in het afgelopen jaar en hebben ze het meest Nederlanders als klant. Verder blijken de meesten, namelijk 71% van de ondervraagden, als werknemer in dezelfde sector gewerkt te hebben voor ze zelfstandig werden. Factoren als de laatste worden ‘motieven en drijvende krachten (hier afgekort als MOK)’ genoemd. Daarbij horen ook: waar men zijn/haar kapitaal voor de onderneming vandaan heeft, of men een ondernemingsplan heeft, en dergelijke. Tenslotte maken de auteurs een ‘structureel relationeel model’ dat statistisch wordt geschat. Daarbij zijn de MOK een van de ‘verklarende variabelen’ voor de prestaties van het bedrijf en deze blijken een positief effect te hebben. Dus, hoe meer (of hoe beter, dat is niet duidelijk) de MOK des te beter de prestaties van het bedrijf. De auteurs eindigen hun paper met wat ze in de inleiding al aankondigden, namelijk “de algemene resultaten van onze studie laten zien dat de jongere generatie van Marokkaanse ondernemers meer open is en op zoek naar nieuwe kansen (opportunities) buiten de traditionele markten. (t.a.p., p. 398).” Wel wordt aangetekend dat de steekproef tamelijk klein is en er maar naar één punt in de tijd wordt gekeken. (Ga verder naar het oordeel).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten