zondag 22 juni 2014

Akrima Kourtit en Peter Nijkamp: over allochtone ondernemers (oordeel)

Zoals we in onze samenvatting van dit artikel al zeiden, vinden de auteurs van dit artikel de steekproef die ze gebruiken zelf ook wel wat klein. Dat lijkt me een understatement. Als we 24 Marokkaanse ondernemers ondervragen waarvan er slechts één verlies lijdt, hoe kunnen we dan een algemene conclusie trekken over ‘succesfactoren’ door middel van regressieanalyse? Je hoeft geen doorgewinterd statisticus te zijn om te kunnen concluderen dat met zo weinig waarnemingen de variatie in de variabelen niet voldoende kan zijn voor significante resultaten. Bovendien bestaan de variabelen die meegenomen worden in de regressie (namelijk de antwoorden van de ondernemers op de vragen die de auteurs hen gesteld hebben) uit meerdere dimensies. De variabele ‘motieven en drijvende krachten (MOK)’, bijvoorbeeld bestaat uit: de bron voor hun kapitaal, of ze een ondernemingsplan hebben, of ze eerder in dezelfde sector gewerkt hebben, waar ze hun informatie over de markt vandaan halen en wat ze voorheen deden. Die verschillende factoren worden (kennelijk) tot één variabele gereduceerd, maar op welke manier dat wordt gedaan, wordt niet onthuld. Hetzelfde geldt voor de prestaties van de onderneming. Desondanks krijgen Kourtit en Nijkamp significante uitkomsten. Ze blijken zelfs in staat om meerdere causale verbanden op het spoor te komen. Hoe dat kan is raadselachtig. In ieder geval kan op basis van hun resultaten niet geconcludeerd worden dat allochtone ondernemers “meer open” zijn of voortdurend op zoek naar “nieuwe kansen”. De conclusie die ik na lezing uit dit artikel kan trekken is: succesvolle Marokkaanse ondernemers zijn succesvol. De redactie van het tijdschrift waar dit artikel in is gepubliceerd, las er kennelijk meer in.

Naschrift: het hier besproken artikel was ook hoofdstuk 6 uit de oude versie van Kourtit’s proefschrift. In de nieuwe versie van haar proefschrift staat een andere versie waar gebruikt wordt gemaakt van een groter aantal waarnemingen en een ander empirisch model. Ik ben niet overtuigd dat hiermee de hierboven geuite bezwaren zijn weggenomen. Misschien kom ik er nog eens op terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten