zaterdag 21 juni 2014

De verhoging van de AOW-leeftijd volgens Lans Bovenberg

Opeens was daar dus in het crisisjaar 2008 het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. De crisis maakte alles bespreekbaar. Ook een maatregel, die zinloos, duur en oneerlijk is, zoals ik schreef in De Volkskrant van 9 februari 2009. Daar dacht natuurlijk niet iedereen zo over. Onder Nederlandse economen was er een opvallende eensgezindheid over de wenselijkheid van een hogere AOW-leeftijd. Lans Bovenberg was een van de meest bekende pleitbezorgers. Hij was lid geweest van de commissie Bakker. Hoewel econoom, vond Bovenberg dat de overheid het aanbod op de arbeidsmarkt moet reguleren via de AOW-leeftijd: Er komen immers tekorten in de zorg en het onderwijs aan. Of een verhoging van de AOW-leeftijd die tekorten oplost, is maar de vraag. Het ligt niet erg voor de hand dat ouderen langer kunnen worden ingezet in ‘zware’ sectoren als de zorg en het onderwijs. Maar Bovenerg wist het zeker en economen die iets anders beweerden waren valse profeten. We zijn vijf jaar verder. De AOW-leeftijd is inmiddels verhoogd en zal binnen een paar jaar voor iedereen 67 jaar zijn in plaats van 65 jaar. Wat is het effect tot nu toe? Het aantal werkloze 55-plussers is in twee jaar tijd toegenomen van 68.000 in 2012 naar 104.000 in 2014. Zeventig procent van de 57-plussers die werkloos raakt, vindt geen baan terwijl ze in de WW zitten, terwijl mensen jonger dan 57 jaar veel makkelijker aan een nieuwe baan komen. Bovenberg zal nu wel zeggen dat dit korte-termijn effecten zijn; op de lange termijn, als mensen meer tijd en geld hebben vrij gemaakt voor scholing, wordt alles beter. Dan kan er beter gebruik worden gemaakt van het ‘menselijk kapitaal’ waarover ouderen nog beschikken. Laten we Bovenberg het voordeel van de twijfel geven en aannemen dat hij gelijk heeft. Dan nog kunnen we met een verwijzing naar een bekende uitspraak van Keynes zeggen dat op de lange termijn van Bovenberg de huidige werkloze ouderen allemaal al dood zijn. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten