woensdag 4 juni 2014

Frank Kalshoven: we moeten langer en harder werken

Volgens Frank Kalshoven moeten wij Nederlanders meer gaan werken, meer uren maken, jonger beginnen met werken en veel later met pensioen gaan. In De Volkskrant van 24 mei 2014 zei hij dat de cao’s weer uit moeten gaan van een 60-urige werkweek. Letterlijk zei hij: “De economische groei zal omhoog gestuwd worden door meer uren te werken en meer te investeren, vooral in menselijk kapitaal.”  Economische groei bereik je volgens Kalshoven eenvoudig door zowel slimmer als harder te werken. Zie de VS. Maar kijk nu eens naar de bijgaande grafiek. Deze is afkomstig van de afscheidsrede van Alfred Kleinknecht aan de TU Delft. Deze grafiek laat de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit zien in de Angelsaksische landen en de continentale EU-landen.  De arbeidsproductiviteit stijgt door verbetering in en vernieuwing van productietechnieken. Technische ontwikkeling is hier het sleutelwoord. Wat opvalt is dat die ontwikkeling kennelijk succesvoller is op het Europese continent dan in de Angelsaksische landen. In die landen, maar vooral in de VS, wordt echter wel heel hard gewerkt. Hoe kan dat: hard werken en toch geen hoge groei? Economen hebben het traditioneel moeilijk om een verklaring te geven voor technische ontwikkeling. Een groot aantal economen beschouwt groei als een gegeven waar de theorie niets over te zeggen heeft, een ander (kleiner) deel van de economen denkt dat deze groei verklaard kan worden omdat investeringen in menselijk kapitaal (dus onderwijs) tot een soort vliegwieleffect leiden. Als een deel van de bevolking goed onderwijs heeft gevolgd, wordt de rest van de bevolking ook productiever. Bovendien kunnen we dan handiger de aanwezige hoeveelheid machines benutten, zonder dat we nieuwe machines hoeven neer te zetten. We krijgen groei als het ware deels voor niets. Kalshoven lijkt meer van het eerste standpunt uit te gaan: technische vooruitgang komt uit de lucht vallen en als we maar langere werkdagen, kunnen we er nog meer van uit de lucht grijpen. Deze redenering is in strijd met de bijgaande grafiek. Volgende keer bespreken we daarom betere redeneringen over (hard) werken en economische groei. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten