woensdag 18 juni 2014

Langer werken door ouderen


Frank Kalshoven die wil dat wij langer gaan werken, heeft dat natuurlijk niet zelf bedacht. Tijdens de kredietcrisis van 2008/2009 werd opeens de AOW-leeftijd ter discussie gesteld. We leven langer dan 50 jaar geleden, zo rond de invoering van de AOW in Nederland, en dus zou verhoging van de AOW-leeftijd voor de hand liggen. Dit werd in Nederland al eerder voorgesteld, namelijk door de zogeheten commissie Drees in de jaren 80. Als er besloten zou worden tot een verhoging van de AOW-leeftijd, dan zou die verhoging volgens deze commissie in 2010 moeten ingaan. In dat geval zou de naoorlogse 'babyboom'-generatie, die uiteindelijk door zijn omvang en het geringe kindertal verantwoordelijk is voor de demografische kosten van de vergrijzing, zelf de kosten van de vergrijzing opvangen. De mededeling van de commissie Drees over de AOW-leeftijd werd door de politiek voor kennisgeving aangenomen. Alleen voor D66 was verhoging van de AOW-leeftijd jarenlang een geliefd programmapunt. Wat er echter feitelijk gebeurde was dat de AOW-uitkeringen steeds meer achter gingen lopen op de welvaartsgroei van werkenden. Vervolgens kwam de zogeheten commissie Bakker in 2008 met een rapport dat heette naar een toekomst die werkt. Deze commissie was eigenlijk ingesteld door het kabinet om de dreigende politieke onenigheid over het ontslagrecht te bezweren. Daar ging het rapport nauwelijks over: Er werden dramatische tekorten op de arbeidsmarkt voorspeld, waarvoor, onder meer, verhoging van de AOW-leeftijd een remedie zou zijn. Als er een probleem op een markt is (tekorten) stelt een econoom meestal voor de markt ‘beter’ te laten werken. In het geval van tekorten op de arbeidsmarkt zou vrije loonvorming de tekorten vanzelf laten verdwijnen. Er zaten economen in die commissie (Oosterwijk, Bovenberg), maar die vonden kennelijk de markt niet de ideale oplossing. De verhoging van de AOW-leeftijd was maar een van de vele voorstellen van de commissie. Al die voorstellen leken een zachte dood te sterven, zoals gebruikelijk bij dit soort commissies. Maar dat voorstel over de AOW dus niet, want daar gingen, naast economen, politici mee aan de haal toen de kredietcrisis echt uitbrak.

1 opmerking:

  1. Langer werken. Tja, waarom niet doorwerken tot onze 75'e, ha ha. Het lijkt voor een groot deel "populaire politiek". Zeker de combinatie van de hogere leeftijd én het nieuwe ontslagrecht levert veel voer op voor het arbeidsrecht.

    BeantwoordenVerwijderen