maandag 30 maart 2015

Een gemeenschappelijke munt met een ‘partijdige’ Centrale Bank

C. Heeres vraagt zich af waarom een federaal Europa gewenst is. We hebben toch Angela Merkel: als Nederland zich ondergeschikt maakt aan Duitsland (zoals in wereldoorlog II?), dan is Nederland beter af dan als het zich ondergeschikt maakt aan een federaal Europa. Het is een interessante stelling, maar in het algemeen niet waar. De economen Cooper, Kempf en Peled geven een voorbeeld hoe fout het kan gaan als een dominant land het voor het zeggen krijgt. Cooper et al. beschrijven het geval van Argentinië dat, om, eind jaren 90, los te komen van de torenhoge inflatie in het land, in feite overgaat op de dollar. Het monetaire beleid van de VS leidt immers tot veel lagere inflatie dan het beleid in Argentinië. Door over te gaan op de dollar zou Argentinië de lagere inflatie van de VS kunnen importeren. Het is een typisch Heeres-geval. Argentinië is niet aangesloten bij de federale staat die de VS is, maar maakt zich wel ondergeschikt aan het beleid van die federatie: dat kan niets anders dan taxation without representation worden, waar de Amerikanen zelf bijna 250 jaar geleden zo’n hekel aan hadden. Inderdaad, dit is wat Cooper et al. aantonen, alleen wordt het een inflatiebelasting. De FED (Centrale Bank van de VS) had, zonder Argentinië, reden om de inflatie beperkt te houden: alle baten en kosten van inflatie slaan immers op de Amerikanen zelf neer. Als de Argentijnen echter ook onderdeel worden van de muntunie, veranderen de overwegingen van de FED. Als de FED schuldpapier van de Amerikaanse overheden opkoopt, heeft dat minder negatieve gevolgen voor de Amerikaanse burgers omdat het effect op de inflatie zich verspreidt over de VS èn Argentinië. Omdat Argentinië zich bij het muntgebied van de dollar heeft aangesloten en de FED zich niet druk maakt om de Argentijnse burgers, zal de hoeveelheid geldschepping groter kunnen zijn dan voorheen. Argentinië krijgt de rekening in de vorm van inflatie waar de Argentijnse autoriteiten juist vanaf wilden. Het lijkt nogal voor de hand te liggen, maar als een land zich ondergeschikt maakt aan een beleid waar het geen invloed op heeft, krijgt het ongewenst beleid terug. In een federatie heeft ieder land invloed (hoe klein ook) op de centrale besluitvorming. Zo er ongewenst beleid is op federaal niveau, zal het effect daarvan altijd minder negatief zijn dan bij volledige onderschikking aan het beleid van andere landen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten