dinsdag 18 oktober 2016

Welk probleem lost een nationaal zorgfonds op: risicoselectie? II

Wij noemen de situatie waarbij de zorgverzekeraars in staat zijn de ‘slechte risico’s’ te weren en de ‘goede risico’s’ als klanten accepteren, risicoselectie. We zagen dat in de VS zorgverzekeraars voor de invoering van Obamacare de ‘slechte risico’s’ als klanten weigerden. Slechte risico’s waren mensen die een laag betaalde baan hadden bij een kleine werkgever die geen collectieve ziektekostenverzekering aan zijn werknemers kon bieden. Verzekeraars hielden de premies voor deze mensen hoog, of weigerden ze eenvoudigweg. Obamacare heeft dat laatste inmiddels onmogelijk gemaakt. Verzekeraars hebben een acceptatieplicht. In Nederland is dat al sinds de hervorming van de ziektekostenverzekering in 2006 het geval. Het Nederlandse stelsel gaat verder dan het hervormde stelsel in de VS. In Nederland moeten verzekeraars aan al hun klanten dezelfde zorgpremie in rekening brengen voor hetzelfde zorgpakket. Dat voorkomt discriminatie van de mensen die een hoge kans op ziekte hebben. Dat is overigens geen voldoende middel tegen risicoselectie, want als zorgverzekeraars bij voorbaat weten dat ze verlies zullen leiden op sommige klanten, kunnen ze nog altijd proberen deze slechte risico’s op een indirecte wijze te weren, bijvoorbeeld door hun advertenties te richten op de goede risico’s (vooral jonge mensen met een hoge opleiding en een goede baan). Dit gebeurt ook in Nederland, maar om zorgverzekeraars zo min mogelijk aanleiding te geven dit te doen, vindt er ook nog risicoverevening (zie plaatje en hier een uitleg) plaats. Zorgverzekeraars met veel slechte risico’s krijgen een vergoeding die ze voor dat ‘verlies’ compenseren. Die risicoverevening wordt gefinancierd uit een fonds dat wordt gevuld met een deel van de inkomensafhankelijke premies (te betalen door werkgevers of zelfstandigen). Deze drie voorzieningen (acceptatieplicht, gelijke premies voor iedereen, en risicoverevening) wil niet zeggen dat er geen risico-selectie bestaat in Nederland, maar erg omvangrijk kan het niet zijn. (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten