vrijdag 4 november 2016

Waarom het eigen risico in NL de medische overconsumptie niet beperkt I

Om de werking van het eigen risico te weten te komen, maken we weer gebruik van het plaatje dat we hier en hier al tegenkwamen. De rode lijn Dm stelt de vraag naar medische behandelingen voor van een patiënt. Die vraag is groter als de prijs van de behandeling lager is. Als er echter een verzekering is, is de prijs nul en het aantal gevraagde behandelingen is C. We weten dat het aantal medische behandelingen vanuit maatschappelijk oogpunt bij C te hoog is. Daarom wordt met een eigen risico geprobeerd de overconsumptie te beperken. In het plaatje is er een eigen risico dat gelijk is aan 0pmFR. R behandelingen moet de patiënt uit eigen zak betalen (tegen een prijs van pm per behandeling) en alle behandelingen daar bovenop worden door de verzekeraar vergoed. Toch kunnen we zien dat bij dit eigen risico de patiënt toch C medische behandelingen zal willen. Bij R medische behandelingen is het netto welzijn voor de patiënt positief (namelijk de oppervlakte OAER – 0pmFR) en alle behandelingen bovenop R zijn gratis en geven een positief extra welzijn (namelijk ERC). De patiënt zal dus meer netto welzijn genieten bij C medische behandelingen dan bij qm. Vanuit maatschappelijk oogpunt is qm beter zoals we gezien hebben. Het eigen risico is dus te laag, het zal flink hoger moeten zijn, wil er enig effect van uitgaan. Hoeveel hoger? Stel dat het eigen risico gelijk is aan 0pmBqm. Dus, de patiënt moet de optimale hoeveelheid behandelingen (namelijk qm) zelf betalen en alle behandelingen daar bovenop zijn gratis. Kiest de patiënt qm of C? Reken even mee. Bij qm medische behandelingen is het netto welzijn voor de patiënt gelijk aan pmAB (namelijk het totale bruto welzijn 0ABqm minus de betaalde behandelingskosten 0pmBqm). Als de patiënt C medische behandelingen zou kiezen, zou hij bovenop pmAB nog een extra netto welzijn ontvangen van qmBC. Hij kiest dus voor C medische behandelingen. Er is dus nog steeds overconsumptie, ondanks het hoge eigen risico (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten