zaterdag 10 december 2016

Kunnen zorgverzekeraars de medici in toom houden?

Medici stellen de diagnose op van een patiënt en bepalen welke behandeling nodig is. Behalve dat zij daarmee proberen de patiënt te genezen, bepalen zij daarmee ook hun eigen inkomen. Er kan dus een prikkel zijn om patiënten te veel te behandelen. Medici krijgen daar ook de kans toe, want het aanbod (medici/ziekenhuizen) heeft zo’n grote invloed op de medische consumptie dat het er op lijkt dat de vrager (verzekerden/patiënten) letterlijk alles slikken wat ze krijgen aangeboden. Dat zou op een ‘gewone’ markt niet kunnen gebeuren. Neem bijvoorbeeld de markt voor brood. Als bakkers te veel brood gaan bakken, zullen de bakkers zelf met de restanten komen te zitten. De consumenten laten zich de overtollige broden niet aansmeren. Dat gebeurt bij de ‘markt’ voor medische zorg dus wel. De reden daarvoor is duidelijk: terwijl een consument weet hoeveel brood hij nodig heeft, weet een patiënt vaak niet hoeveel medische zorg hij/zij nodig heeft en zal zich laten leiden door de medische ‘bakker’. Patiënten zijn dan ook niet de aangewezen personen om het financiële eigenbelang van de medici in toom te houden. Er zijn twee partijen die financieel tegenwerk zouden kunnen bieden aan de medici, namelijk de overheid en de zorgverzekeraars. Wat de verzekeraars betreft, laten we eens naar de VS kijken, waar de marktwerking in de medische sector tot Obama-care vrijwel onbeperkt was. Als de verzekeringsmarkt zou werken, zouden verzekeraars met elkaar concurreren om de cliënten aan zich te binden door lage premies en polissen met kwalitatief goede zorg aan te bieden. Maar kijk nu eens goed naar het plaatje en dan vooral naar de VS. Leidt onbeperkte marktwerking in de VS tot lagere kosten en hogere kwaliteit in de zorg? (wordt vervolgd).   

1 opmerking:

  1. Medisch eigenbelang zou in toom gehouden kunnen worden door de huisarts. Hij zou de deskundige moeten zijn die het behandelplan samenstelt en niet de deskunidge. Als ik bij de bakker zeg dat ik brood wil dan bakt de bakker voor een heel jaar brood en rekent dit af bij mijn verzekering.
    kortom als je het heft uit handen geeft dan gaat het kapitalisme ermee vandoor. De client moet wel want hij is ziek en heeft geen kennis. Omdat de bezuinigingen zodanig plaatsvinden dat er geen heling is ontstaat er overconsumptie. De ondeskunidge client heft geen vertrouwen meer en gaat shoppen. Shoppen is wat beoogt werd met het verdelen van ziekenfondsen maar daar blijft ook teveel geld steken in de top. meerdere besturen. uiteindelijk blijft er minder geld over voor de medische tak. Er ontstaat kinesine en zelfbescherming tussen verschillende onderdelen, waaronder ook de verzekeraars.
    Dit resulteerd in een balspel dat niemand kan winnen.

    BeantwoordenVerwijderen