vrijdag 2 december 2016

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor overbehandeling?

We zagen dat bij specialistische zorg de overconsumptie (we kunnen ook zeggen overbehandeling) niet noodzakelijk veroorzaakt wordt door de keuzen van de patiënt, het kan evengoed het gevolg zijn van het optreden van de arts. Als je je niet erg lekker voelt, bepaal je zelf of je al dan niet naar de huisarts gaat, maar als je longkanker blijkt te hebben, zal de diagnose van de specialist een groot gewicht in de schaal leggen bij het vaststellen van het behandelingsplan. Maar waarom zou een arts dan een behandelingsplan vaststellen dat vanuit maatschappelijk oogpunt te omvangrijk is? Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Ten eerste is het vaak niet objectief vast te stellen wat de ‘optimale behandeling’ van een ziekte is. Om dan te vermijden dat je als arts wordt aangeklaagd dat je te weinig hebt gedaan om een patiënt te genezen, kun je beter te veel doen dan te weinig. Ten tweede is er ook bij gecompliceerde ziekten zoals longkanker vaak een uitdrukkelijk verzoek van een patiënt aan de behandelende arts om iets te doen, zelfs als de kans op genezing nul is. Aangezien een arts gevoelig is voor wat een patiënt wil (zie de eerste reden), zou de behandelend arts in zo’n geval kunnen besluiten een medisch en maatschappelijk verspillende behandeling te starten. Ten derde is een arts ook maar een mens die liever meer verdient (meer behandelt) dan minder. Het is al vaak aangetoond dat artsen gevoelig zijn voor financiële prikkels. Bij een nationaal zorgfonds kun je het effect van financiële prikkels op artsen zo klein mogelijk maken, bijvoorbeeld door artsen een vast salaris te geven (al geeft dat weer andere problemen). Wij lezen het manifest ‘bouwstenen’ van het nationaal zorgfonds en vinden daar zeven regels over de betaling van zorgaanbieders. Er wordt gepleit voor een abonnementstarief, al is het niet duidelijk of dat ook voor specialisten moet gelden. Als ook specialisten er onder gaan vallen, zouden we wel eens ‘onderbehandeling’ kunnen krijgen (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten